Bhagyashree - Bhagyashree, Sheeba, Amy Billimoria at Pink Platform