Mushtaq Sheikh - Audio release of 'Ramaiya Vastavaiya'