Anusha Dhandekar - Anusha Dandekar at Zee Talkies Maharastracha Favourite Kaun