Vikram Phadnis - Amita Pathak & Raghav Sachchar's wedding ceremony