Divya Khosla Kumar - Amita Pathak & Raghav Sachchar's wedding ceremony