Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7

 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7
 • Akshaye Khanna on the Sets of Big Fm 92.7