Shekhar Suman - Adhyaan Suman's bday & Makar Sakranti celebrations