Sohail Khan - Abhishek Kapoor & Pragya Yadav's wedding bash