Shweta Nanda - Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai's Sangeet