Abhishek Bachchan - Abhishek Bachan at Yomics Launch Event