Abhinav Kashyap, Onir at the Grand Bash hosted by Sofitel hotel