Vatsal Sheth - Aamir Khan at Star Parivar Awards 2014