Ritesh Sidhwani - Aamir Khan at Khar Gymkhana Sports Event